Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Dotační program určený na finanční podporu výměny nevyhovujících zdrojů tepla. Zastaralé kotle mají nízkou účinnost, produkují nadměrné množství kouře a škodlivých emisí. Znečisťují tak ovzduší a výrazně snižují jeho kvalitu zejména v zimních měsících.

Cílem programu je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topidel výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů za nová, ekologičtější a úspornější zařízení. Celkem bude z fond§ EU rozděleno do domácností v pěti výzvách 14 miliard korun.

Kdo může žádat o dotaci?

Kotlíkové dotace jsou přímo určeny nízkopříjmovým domácnostem.

Žadatelem může být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti a tato nemovitost je jejím trvalým bydlištěm. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Domácnosti, které tvoří pouze důchodci se starobním nebo invalidním důchodem, jsou automaticky způsobilé k získání podpory, bez ohledu na výši příjmu.

Pro podání žádosti není nutné mít starý kotel již vyměněn. Na výměnu budete mít 2 roky od schválení žádosti. I přes prodloužení zákazu používání neekologických zařízení do září 2024 si žádost podejte co nejdříve. Jedná se zřejmě o poslední výzvu kotlíkových dotací. Případné odstoupení je možné kdykoliv.

Výše podpory dle typu zařízení

Výše dotace je až 95 %, maximálně však podle typu zařízení:

  • kotle na biomasu – nejvýše 130 000 Kč
  • tepelná čerpadla – nejvýše 180 000 Kč
  • plynové kondenzační kotle – nejvýše 100 000 Kč, avšak za předpokladu, že již proběhla výměna, nebo byla vystavena závazná objednávka do 30.4.2022

Bonusy

  • prioritní oblasti – 7 500 Kč
  • kombinace s programem Nová zelená úsporám – až 20 000 Kč

Co lze z dotace uhradit?

  • nový kotel / zdroj včetně nákladů na instalaci
  • nová otopná soutava
  • rekonstrukce otopné soutavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • projektová dokumentace

Další informace

Informace dle krajů: Kontakty na kraje – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Obecné a souhrnné informace: Kotlíkové dotace – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Počet návštěvníků: 866684 , dnes: 402 , včera: 600 , online: 2