Ventily

Vychlazovací ventil DBV 2

Zobacz produkt w 360°

Vychlazovací ventil DEFRO DBV 2

Spolehlivé zařízení pro odvádění přebytečného tepla. Své uplatnění nachází v kotlích na tuhá paliva, které nejsou vybaveny systémy pro snížení teploty. Ventil především tepelně chrání kotel před nekontrolovaným přehřátím.

Jakmile ventil dosáhne teploty v rozmezí 97-100 °C, automaticky otevře přívod chladicí vody z vodovodní sítě, která kotel přímo ochladí na bezpečnou teplotu. Ohřátá chladicí voda je odváděna do kanalizace a ventil se uzavře, když teplota dosáhne nižší než mezní hodnoty. Doporučením pro instalaci je umístit ventil DBV 2 v blízkosti kotle, kde teplota dosahuje nejvyšší hodnoty. To je nejčastěji v horní části kotle v blízkosti výstupu teplé vody. Ventil lze instalovat ve svislé i vodorovné poloze. Při vodorovné montáži je třeba dbát na to, aby výstup horké vody směřoval dolů.

Knoflík na ventilu umožňuje ruční ovládání (podobně jako u pojistných ventilů). Otevírání a zavírání ventilu je řízeno nezávislými termostatickými prvky, které v případě poruchy jednoho z prvků vypustí dostatečné množství přebytečného tepla.

Ceník
Kód Název MOC bez DPH
QYH026 Vychlazovací ventil DEFRO DBV 2 dvouokruhový 2 983 Kč
Počet návštěvníků: 885458 , dnes: 80 , včera: 210 , online: 1