Kotle řady Max

EkoPell Max

Technické údaje / VÝROBKOVÁ SKUPINY B

Název/typ kotle

J.m. 75 100 150 200 300

Výhřevná plocha

m2

5,9 12 14 23,5 29

Plocha vytápěných místností 1

m2

do 750 do 1000 do 1500 do 2000 do 3000

Objem zásobníku paliva 2

kg ~250 ~485 ~485 ~485 ~485

Spotřeba paliva 3

kg/h 15,9 21,5 32,7 42,0 66,7

Stáložárnost

h ~16 ~23 ~15 ~12 ~7

Účinnost pro jmenovitý výkon

% 91,2 91,5 90,6 90,3 90,0

Účinnost pro minimální výkon

% 90,0 89,1 89,3 89,4 90,7

Max. přípustný provozní tlak

bar 2,5 2,0

Požadovaný tah spalin

mbar 0,38 0,40 0,44 0,46 0,50

Teplota vody na přívodu max.

°C 65/80

Teplota vratné vody min.

°C 55

Hmotnost kotle

kg 1104 2651 2891 3306 4718

Hmotnost zásobníku

kg ~139 ~204 ~204 ~204 ~204

Hmotnost podavače

kg ~12 ~195 ~195 ~210 ~228

Hmotnost soupravy (kotel, zásobník, podavač)

kg ~1255 ~3050 ~3290 ~3720 ~5150

Vodní objem kotle

l 355 790 890 1350 1600

Průřez komínu

cmxcm 25x25 27x27 32x32 37x37 45x45

Průřez komínu

Ø mm

280 305 365 415 505

Minimální výška komínu 

m

11

12,5

14

14,5

15,5

Průměr napájení a vratné větve 

cal

3’’

Průměr vypouštěcího nátrubku

cal

1”

Průměr sopouchu

mm 246 246 246 296 296

Napájení

V/Hz/A

~230/50/0,9

~400/50/0,9

Příkon

W

1200 / 820

2060 / 1600

2060 / 1600

2060 / 1600

2060 / 1600

Úroveň hluku

dB

<75

 

1 Maximální vytápěná plocha byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q = 100 W/m2.

2 Byla přijata sypná hmotnost pelletu 0,8 kg/dm3.

3 Spotřeba paliva pro pellet s výhřevnosti 17 000±300 kJ/kg.

 

Výhody kotle:

 • konstrukce kotle spolu se soustavou přívodu paliva je chráněna patentem Pat. 224952,
 • zhotovený z vysokojakostních atestovaných ocelových plechů. Určený pro spalování pelet o průměru 6 – 8 mm,
 • průběh spalování a kontrola práce zařízení se uskutečňuje pomocí elektronického regulátoru,
 • bezpečnostní omezovač teploty v případě zvýšení tepl. v kotli 95 °C,
 • vybavený automatický náporový zapalovač,
 • topeniště je vybaveno retortovým hořákem na pevná paliva, kde se všechny spalovací procesy uskutečňují s účastí vzduchu dodaného náporovými ventilátory s rozdělením na primární a sekundární vzduch,
 • nad hořákem je zavěšena sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící spaliny do tepelného výměníku,
 • konstrukce tělesa se skládá mj. z příčných vodních trubek, které zajišťují značný odběr tepla hned za hořákem, a konvekční části, kde dvoutahový vodorovný plamencový výměník přechází do sopouchu,
 • rozmístění revizních dveří usnadňuje obslužné a údržbářské činnosti,
 • použitý komůrkový podavač jistí proti zpětnému prošlehnutí plamene ve směru zásobníku,
 • systém automatického hašení vodou STRAŻAK II (HASIČ II) – jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.

 

Bezproblémové provozování kotle EKOPELL MAX garantuje používání pelet s příslušnou kvalitou a granulací. Zakazuje se používat náhradní palivo v podobě: pecek, šupin, obilných zrn. Prostory kotelny musí splňovat platné požadavky v souladu spodmínkami obsaženými v normě EN 303-5:2012. Kotle řady MAX vyžadují zvláštní pozornost při výpadku elektrické, hlavně z důvodu zastavení provozu čerpadel a ostatní ovládací automatiky*.

*Návod pro obsluhu tvoří neoddělitelnou součást výrobku. Je nutno pečlivě se seznámit s pokyny a směrnicemi týkajícími se montáže a používání. Montáž kotle musí být provedena oprávněným kvalifikovaným odborníkem v souladu s pokyny platných norem a pokyny výrobce.

 

 

 

 

CENÍK
DEFRO HEAT EkoPell MAX 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
           
maloobchodní cena včetně DPH 420 477 Kč 469 767 Kč 703 609 Kč 827 790 Kč 1 086 086 Kč
4_lata.jpg 4 roky záruky na těsnost tepelného výměníku, 2 roky na ostatní součástí a správnou funkci kotle.
stal.jpg Tepelný výměník je zhotovený z atestované vysokojakostní oceli.
sprawnosc_90+915.jpg Vysoká tepelná účinnost v rozsahu od 90,0 do 91,5% díky zvýšenému zpětnému získávání tepla ze spalin.
kipr_max.jpg
Obsluha 4 čerpadel (ÚT, TUV, 1 čerpadlo – dodatečný výstup.) Funkce PID. Program týdenního provozu a ovládání podle počasí. Náhled a změna parametrů hlavního ovladače ON-LINE přes zabudovaný internetový modul s rozhraním RJ-45. Možnost připojení pokojového regulátoru – varianta za příplatek. varianta za příplatek 2 směšovacích ventilů pomocí modulů (I-1, I-1M).
 system_automatycznego_czyszczenia.jpg Sada pro pneumatické čištění výměníku – varianta za příplatek.
dtr.jpg Kotel přizpůsobený pro práci v instalaci ÚT v soustavě otevřeného a uzavřeného systému pod podmínkou montáže jištění v souladu s TPD kotle.
Retortový hořák – řešení chráněné patentem. Pat. 224952.
Sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící teplo ve spalovací komoře.
 powietrze.jpg Řízené rozdělování primárního i sekundárního vzduchu.
 system_gaszenia.jpg STRAŻAK II (HASIČ II) – systém automatického hašení vodou z vodovodní sítě jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.
uchwyt.jpg Je vybaven držáky usnadňující nakládku zvedacím zařízením.
opcje.jpg Existuje možnost přizpůsobení kotle z technického hlediska a dodatečným vybavením požadavků investice.

EKOPELL MAX 75 kW

 

 

 

 

EKOPELL MAX 100 - 300 kW

 

 


 

ROZMĚRY KOTLE V MM
Rozměry 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
A 784 1194 1194 1394 1624
B 1645 1098 1098 1148 1264
C 1680 3648 3648 3794 4149
D 1817 1758 1758 1729 1753
E 1492 2078 2078 2078 2551
F 1296 1885 1885 1885 2358
G 246 1501 1051 1451 1925
H 376 246 246 296 296
I 140 336 336 336 386
J 1046 440 440 440 272
K 1440 146 146 146 146
L 1960 1801 2001 2001 2001
M 127 117 145 148 139
N 965 2317 2517 2517 2583

O

912

1586

1786

1786

733

P

806

1495

1492

1687

1935

R - 599 599 699 814

S

-

1106

1106

1106

1106

T

-

1112

1112

1112

1112

 

Počet návštěvníků: 663352 , dnes: 18 , včera: 107 , online: 2