Průmyslové kotle

EkoPell Max

Technické údaje / VÝROBKOVÁ SKUPINY B

Název/typ kotle

J.m. 75 100 150 200 300

Výhřevná plocha

m2

5,9 12 14 23,5 29

Plocha vytápěných místností 1

m2

do 750 do 1000 do 1500 do 2000 do 3000

Objem zásobníku paliva 2

kg ~250 ~485 ~485 ~485 ~485

Spotřeba paliva 3

kg/h 15,9 21,5 32,7 42,0 66,7

Stáložárnost

h ~16 ~23 ~15 ~12 ~7

Účinnost pro jmenovitý výkon

% 91,2 91,5 90,6 90,3 90,0

Účinnost pro minimální výkon

% 90,0 89,1 89,3 89,4 90,7

Max. přípustný provozní tlak

bar 2,5 2,0

Požadovaný tah spalin

mbar 0,38 0,40 0,44 0,46 0,50

Teplota vody na přívodu max.

°C 65/80

Teplota vratné vody min.

°C 55

Hmotnost kotle

kg 1104 2651 2891 3306 4718

Hmotnost zásobníku

kg ~139 ~204 ~204 ~204 ~204

Hmotnost podavače

kg ~12 ~195 ~195 ~210 ~228

Hmotnost soupravy (kotel, zásobník, podavač)

kg ~1255 ~3050 ~3290 ~3720 ~5150

Vodní objem kotle

l 355 790 890 1350 1600

Průřez komínu

cmxcm 25x25 27x27 32x32 37x37 45x45

Průřez komínu

Ø mm

280 305 365 415 505

Minimální výška komínu 

m

11

12,5

14

14,5

15,5

Průměr napájení a vratné větve 

cal

3’’

Průměr vypouštěcího nátrubku

cal

1”

Průměr sopouchu

mm 246 246 246 296 296

Napájení

V/Hz/A

~230/50/0,9

~400/50/0,9

Příkon

W

1200 / 820

2060 / 1600

2060 / 1600

2060 / 1600

2060 / 1600

Úroveň hluku

dB

<75

 

1 Maximální vytápěná plocha byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q = 100 W/m2.

2 Byla přijata sypná hmotnost pelletu 0,8 kg/dm3.

3 Spotřeba paliva pro pellet s výhřevnosti 17 000±300 kJ/kg.

 

Výhody kotle:

 • konstrukce kotle spolu se soustavou přívodu paliva je chráněna patentem Pat. 224952,
 • zhotovený z vysokojakostních atestovaných ocelových plechů. Určený pro spalování pelet o průměru 6 – 8 mm,
 • průběh spalování a kontrola práce zařízení se uskutečňuje pomocí elektronického regulátoru,
 • bezpečnostní omezovač teploty v případě zvýšení tepl. v kotli 95 °C,
 • vybavený automatický náporový zapalovač,
 • topeniště je vybaveno retortovým hořákem na pevná paliva, kde se všechny spalovací procesy uskutečňují s účastí vzduchu dodaného náporovými ventilátory s rozdělením na primární a sekundární vzduch,
 • nad hořákem je zavěšena sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící spaliny do tepelného výměníku,
 • konstrukce tělesa se skládá mj. z příčných vodních trubek, které zajišťují značný odběr tepla hned za hořákem, a konvekční části, kde dvoutahový vodorovný plamencový výměník přechází do sopouchu,
 • rozmístění revizních dveří usnadňuje obslužné a údržbářské činnosti,
 • použitý komůrkový podavač jistí proti zpětnému prošlehnutí plamene ve směru zásobníku,
 • systém automatického hašení vodou STRAŻAK II (HASIČ II) – jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.

 

Bezproblémové provozování kotle EKOPELL MAX garantuje používání pelet s příslušnou kvalitou a granulací. Zakazuje se používat náhradní palivo v podobě: pecek, šupin, obilných zrn. Prostory kotelny musí splňovat platné požadavky v souladu spodmínkami obsaženými v normě EN 303-5:2012. Kotle řady MAX vyžadují zvláštní pozornost při výpadku elektrické, hlavně z důvodu zastavení provozu čerpadel a ostatní ovládací automatiky*.

*Návod pro obsluhu tvoří neoddělitelnou součást výrobku. Je nutno pečlivě se seznámit s pokyny a směrnicemi týkajícími se montáže a používání. Montáž kotle musí být provedena oprávněným kvalifikovaným odborníkem v souladu s pokyny platných norem a pokyny výrobce.

 

 

 

 

CENÍK
DEFRO HEAT EkoPell MAX 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
objednací kód (L/P=násypka na levé/pravé straně)  QKP015-75-L/P QKP015-100-L/P QKP015-150-L/P QKP015-200-L/P QKP015-300-L/P
maloobchodní cena včetně DPH 397 657 Kč 444 271 Kč 665 412 Kč 782 848 Kč 1 027 116 Kč
4_lata.jpg 4 roky záruky na těsnost tepelného výměníku, 2 roky na ostatní součástí a správnou funkci kotle.
stal.jpg Tepelný výměník je zhotovený z atestované vysokojakostní oceli.
sprawnosc_90+915.jpg Vysoká tepelná účinnost v rozsahu od 90,0 do 91,5% díky zvýšenému zpětnému získávání tepla ze spalin.
kipr_max.jpg
Obsluha 4 čerpadel (ÚT, TUV, 1 čerpadlo – dodatečný výstup.) Funkce PID. Program týdenního provozu a ovládání podle počasí. Náhled a změna parametrů hlavního ovladače ON-LINE přes zabudovaný internetový modul s rozhraním RJ-45. Možnost připojení pokojového regulátoru – varianta za příplatek. varianta za příplatek 2 směšovacích ventilů pomocí modulů (I-1, I-1M).
 system_automatycznego_czyszczenia.jpg Sada pro pneumatické čištění výměníku – varianta za příplatek.
dtr.jpg Kotel přizpůsobený pro práci v instalaci ÚT v soustavě otevřeného a uzavřeného systému pod podmínkou montáže jištění v souladu s TPD kotle.
Retortový hořák – řešení chráněné patentem. Pat. 224952.
Sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící teplo ve spalovací komoře.
 powietrze.jpg Řízené rozdělování primárního i sekundárního vzduchu.
 system_gaszenia.jpg STRAŻAK II (HASIČ II) – systém automatického hašení vodou z vodovodní sítě jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.
uchwyt.jpg Je vybaven držáky usnadňující nakládku zvedacím zařízením.
opcje.jpg Existuje možnost přizpůsobení kotle z technického hlediska a dodatečným vybavením požadavků investice.

EKOPELL MAX 75 kW

 

 

 

 

EKOPELL MAX 100 - 300 kW

 

 


 

ROZMĚRY KOTLE V MM
Rozměry 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
A 784 1194 1194 1394 1624
B 1645 1098 1098 1148 1264
C 1680 3648 3648 3794 4149
D 1817 1758 1758 1729 1753
E 1492 2078 2078 2078 2551
F 1296 1885 1885 1885 2358
G 246 1501 1051 1451 1925
H 376 246 246 296 296
I 140 336 336 336 386
J 1046 440 440 440 272
K 1440 146 146 146 146
L 1960 1801 2001 2001 2001
M 127 117 145 148 139
N 965 2317 2517 2517 2583

O

912

1586

1786

1786

733

P

806

1495

1492

1687

1935

R - 599 599 699 814

S

-

1106

1106

1106

1106

T

-

1112

1112

1112

1112

 

Počet návštěvníků: 883405 , dnes: 7 , včera: 627 , online: 4