Kotle řady Max

Eko Max

Zobacz produkt w 360°

Technické údaje / VÝROBKOVÁ SKUPINA B

Název/typ kotle

J.m. 75 150 200 300

Výhřevná plocha

m2

9,5 17 23,5 31

Plocha vytápěných místností 1

m2

do 750 do 1500 do 2000 do 3000

Objem zásobníku paliva 2

kg ~360 ~530 ~530 ~880

Spotřeba paliva 3

kg/h 11,1 20,7 27,0 43,4

Stáložárnost

h ~32 ~26 ~20 ~20

Účinnost pro jmenovitý výkon

% 90,2 90,0 90,6 90,1

Účinnost pro minimální výkon

% 89,0 88,2 89,1 88,0

Max. přípustný provozní tlak

bar 2,0

Požadovaný tah spalin

mbar 0,38 0,44 0,46 0,50

Teplota vody na přívodu max.

°C 65/80

Teplota vratné vody min.

°C 55

Hmotnost kotle

kg ~1017 ~2892 ~2920 ~4663

Hmotnost zásobníku

kg ~148 ~173 ~173 ~223

Hmotnost podavače

kg ~85 ~95 ~97 ~134

Hmotnost soupravy (kotel, zásobník, podavač)

kg ~1250 ~3160 ~3190 ~5020

Vodní objem kotle

l 700 1200 1350 1950

Průřez komínu

cmxcm 25x25 32x32 37x37 45x45

Průřez komínu

Ø mm

280 365 415 505

Minimální výška komínu 

m

11

14

14,5

15,5

Průměr napájení a vratné větve

cal

3’’

4’’

Průměr vypouštěcího nátrubku

cal

1”

 

Průměr sopouchu

mm 246 246 296 296

Napájení

V/Hz/A

~230/50/0,9

400/50/0,9

Příkon

W

195

1315

1315

1710

Úroveň hluku

dB

<75

 

1 Maximální vytápěná plocha byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q = 100 W/m2.

2 Byla přijata sypná hmotnost eko-hrášku 0,8 kg/dm3.

3 Spotřeba paliva pro eko-hrášek s výhřevnosti 28 000 ±300 kJ/kg.

Výhody kotle:

  • konstrukce kotle spolu se soustavou přívodu paliva je chráněna patentem Pat. 224952,
  • zhotovený z vysokojakostních atestovaných ocelových plechů,
  • průběh spalování a kontrola práce zařízení se uskutečňuje pomocí elektronického regulátoru,
  • bezpečnostní omezovač teploty v případě zvýšení tepl. v kotli nad 95 °C,
  • topeniště je vybaveno retortovým hořákem na pevná paliva, kde se všechny spalovací procesy uskutečňují s účastí vzduchu dodaného náporovými ventilátory s rozdělením na primární a sekundární vzduch,
  • nad hořákem je zavěšena sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící spaliny do tepelného výměníku,
  • konstrukce tělesa se skládá mj. z příčných vodních trubek, které zajišťují značný odběr tepla hned za hořákem, a konvekční části, kde dvoutahový vodorovný plamencový výměník přechází do sopouchu,
  • rozmístění revizních dveří usnadňuje obslužné a údržbářské činnosti,
  • systém automatického vodního hašení STRAŻAK II (HASIČ II) – jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.

 

Bezproblémové provozování kotle EKO MAX zaručuje používání paliva odpovídající kvality a granulace. Zakazuje se používat palivo obsahujícího vlhkost a nadměrné množství drobných frakcí paliva nebo příměsí. Prostory kotelny musí splňovat platné požadavky v souladu s podmínkami obsaženými v normě EN 303-5:2012. Kotle řady MAX vyžadují zvláštní pozornost při výpadku elektrické, hlavně z důvodu zastavení provozu čerpadel a ostatní ovládací automatiky*.

*Návod pro obsluhu tvoří neoddělitelnou součást výrobku. Je nutno pečlivě se seznámit s pokyny a směrnicemi týkajícími se montáže a používání. Montáž kotle musí být provedena oprávněným kvalifikovaným odborníkem v souladu s pokyny platných norem a pokyny výrobce.

 

 

 

CENÍK
DEFRO HEAT Eko MAX 75 kW 150 kW 200 kW 300 kW
         
maloobchodní cena včetně DPH 386 470 Kč 540 454 Kč 725 770 Kč 987 887 Kč
4_lata.jpg 4 roky záruky na těsnost tepelného výměníku, 2 roky na ostatní součástí a správnou funkci kotle.
stal.jpg Tepelný výměník je zhotovený z atestované vysokojakostní oceli.
sprawnosc_902+906.jpg Vysoká tepelná účinnost v rozsahu od 90,2 do 90,6 % díky zvýšenému zpětnému získávání tepla ze spalin.
kip_max.jpg
Obsluha 6 čerpadel (ÚT, TUV, 2 čerpadla ventilu, 2 čerpadla – dodatečné výstupy). Ovládání dvěma směšovacími ventily (možnost připojení dalších 2 dodatečných ventilů pomocí modulů I-1 nebo I-1M). Funkce PID. Program týdenního provozu a ovládaní podle počasí, tepelná ochrana vratné větve – funkce ventilu. Náhled a změna parametrů hlavního ovládače ON-LINE přes zabudovaný internetový modul s rozhraním RJ-45. Možnost připojení pokojového regulátoru – varianta za příplatek.
 system_automatycznego_czyszczenia.jpg Sada pro pneumatické čištění výměníku – varianta za příplatek.
dtr.jpg Kotel přizpůsobený pro práci v instalaci ÚT v soustavě otevřeného a uzavřeného systému pod podmínkou montáže jištění v souladu s TPD kotle.
Retortový hořák – řešení chráněné patentem. Pat. 224952.
Sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící teplo ve spalovací komoře.
 powietrze.jpg Řízené rozdělování primárního i sekundárního vzduchu.
 system_gaszenia.jpg STRAŻAK II (HASIČ II) – systém automatického hašení vodou z vodovodní sítě jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.
uchwyt.jpg Je vybaven držáky usnadňující nakládku zvedacím zařízením.
opcje.jpg Existuje možnost přizpůsobení kotle z technického hlediska a dodatečným vybavením požadavků investice.

EKO MAX 75 kW

 

 

 

 

EKO MAX 100 - 300 kW

 

 

ROZMĚRY KOTLE V MM
Rozměry 75 kW 150 kW 200 kW 300 kW
A 786 1194 1394 1624
B 1652 401 400 605
C 1817 2830 3031 3569
D 1680 1633 1633 1757
E 1540 2005 2005 2479
F 1296 1883 1885 2358
G 246 1501 1451 1925
H 376 246 296 296
I 140 2078 2078 2551
J 1517 440 440 272
K 965 146 146 147
L 394 2001 2001 2001
M 138 145 145 139
N 806 2517 2517 2583

O

912

1786

1786

733

P

-

1492

1695

1932

R - 599 699 814

S

-

906

906

1106

T

-

912

912

1112

 

Počet návštěvníků: 654524 , dnes: 80 , včera: 139 , online: 0