Průmyslové kotle

Eko Max

Zobacz produkt w 360°

Technické údaje / VÝROBKOVÁ SKUPINA B

Název/typ kotle

J.m. 75 150 200 300

Výhřevná plocha

m2

9,5 17 23,5 31

Plocha vytápěných místností 1

m2

do 750 do 1500 do 2000 do 3000

Objem zásobníku paliva 2

kg ~360 ~530 ~530 ~880

Spotřeba paliva 3

kg/h 11,1 20,7 27,0 43,4

Stáložárnost

h ~32 ~26 ~20 ~20

Účinnost pro jmenovitý výkon

% 90,2 90,0 90,6 90,1

Účinnost pro minimální výkon

% 89,0 88,2 89,1 88,0

Max. přípustný provozní tlak

bar 2,0

Požadovaný tah spalin

mbar 0,38 0,44 0,46 0,50

Teplota vody na přívodu max.

°C 65/80

Teplota vratné vody min.

°C 55

Hmotnost kotle

kg ~1017 ~2892 ~2920 ~4663

Hmotnost zásobníku

kg ~148 ~173 ~173 ~223

Hmotnost podavače

kg ~85 ~95 ~97 ~134

Hmotnost soupravy (kotel, zásobník, podavač)

kg ~1250 ~3160 ~3190 ~5020

Vodní objem kotle

l 700 1200 1350 1950

Průřez komínu

cmxcm 25x25 32x32 37x37 45x45

Průřez komínu

Ø mm

280 365 415 505

Minimální výška komínu 

m

11

14

14,5

15,5

Průměr napájení a vratné větve

cal

3’’

4’’

Průměr vypouštěcího nátrubku

cal

1”

 

Průměr sopouchu

mm 246 246 296 296

Napájení

V/Hz/A

~230/50/0,9

400/50/0,9

Příkon

W

195

1315

1315

1710

Úroveň hluku

dB

<75

 

1 Maximální vytápěná plocha byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q = 100 W/m2.

2 Byla přijata sypná hmotnost eko-hrášku 0,8 kg/dm3.

3 Spotřeba paliva pro eko-hrášek s výhřevnosti 28 000 ±300 kJ/kg.

Výhody kotle:

  • konstrukce kotle spolu se soustavou přívodu paliva je chráněna patentem Pat. 224952,
  • zhotovený z vysokojakostních atestovaných ocelových plechů,
  • průběh spalování a kontrola práce zařízení se uskutečňuje pomocí elektronického regulátoru,
  • bezpečnostní omezovač teploty v případě zvýšení tepl. v kotli nad 95 °C,
  • topeniště je vybaveno retortovým hořákem na pevná paliva, kde se všechny spalovací procesy uskutečňují s účastí vzduchu dodaného náporovými ventilátory s rozdělením na primární a sekundární vzduch,
  • nad hořákem je zavěšena sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící spaliny do tepelného výměníku,
  • konstrukce tělesa se skládá mj. z příčných vodních trubek, které zajišťují značný odběr tepla hned za hořákem, a konvekční části, kde dvoutahový vodorovný plamencový výměník přechází do sopouchu,
  • rozmístění revizních dveří usnadňuje obslužné a údržbářské činnosti,
  • systém automatického vodního hašení STRAŻAK II (HASIČ II) – jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.

 

Bezproblémové provozování kotle EKO MAX zaručuje používání paliva odpovídající kvality a granulace. Zakazuje se používat palivo obsahujícího vlhkost a nadměrné množství drobných frakcí paliva nebo příměsí. Prostory kotelny musí splňovat platné požadavky v souladu s podmínkami obsaženými v normě EN 303-5:2012. Kotle řady MAX vyžadují zvláštní pozornost při výpadku elektrické, hlavně z důvodu zastavení provozu čerpadel a ostatní ovládací automatiky*.

*Návod pro obsluhu tvoří neoddělitelnou součást výrobku. Je nutno pečlivě se seznámit s pokyny a směrnicemi týkajícími se montáže a používání. Montáž kotle musí být provedena oprávněným kvalifikovaným odborníkem v souladu s pokyny platných norem a pokyny výrobce.

 

 

 

CENÍK
DEFRO HEAT Eko MAX 75 kW 150 kW 200 kW 300 kW
objednací kód (L/P=násypka na levé/pravé straně)  QKU004-75-L/P QKU004-150-L/P QKU004-200-L/P QKU004-300-L/P
maloobchodní cena včetně DPH 365 498 Kč 511 119 Kč 686 370 Kč 934 251 Kč
4_lata.jpg 4 roky záruky na těsnost tepelného výměníku, 2 roky na ostatní součástí a správnou funkci kotle.
stal.jpg Tepelný výměník je zhotovený z atestované vysokojakostní oceli.
sprawnosc_902+906.jpg Vysoká tepelná účinnost v rozsahu od 90,2 do 90,6 % díky zvýšenému zpětnému získávání tepla ze spalin.
kip_max.jpg
Obsluha 6 čerpadel (ÚT, TUV, 2 čerpadla ventilu, 2 čerpadla – dodatečné výstupy). Ovládání dvěma směšovacími ventily (možnost připojení dalších 2 dodatečných ventilů pomocí modulů I-1 nebo I-1M). Funkce PID. Program týdenního provozu a ovládaní podle počasí, tepelná ochrana vratné větve – funkce ventilu. Náhled a změna parametrů hlavního ovládače ON-LINE přes zabudovaný internetový modul s rozhraním RJ-45. Možnost připojení pokojového regulátoru – varianta za příplatek.
 system_automatycznego_czyszczenia.jpg Sada pro pneumatické čištění výměníku – varianta za příplatek.
dtr.jpg Kotel přizpůsobený pro práci v instalaci ÚT v soustavě otevřeného a uzavřeného systému pod podmínkou montáže jištění v souladu s TPD kotle.
Retortový hořák – řešení chráněné patentem. Pat. 224952.
Sálavá deska dopalující hořlavé plyny a rovnoměrně rozvádějící teplo ve spalovací komoře.
 powietrze.jpg Řízené rozdělování primárního i sekundárního vzduchu.
 system_gaszenia.jpg STRAŻAK II (HASIČ II) – systém automatického hašení vodou z vodovodní sítě jako zabezpečení proti zpětnému prošlehnutí plamene do soustavy přívodu paliva.
uchwyt.jpg Je vybaven držáky usnadňující nakládku zvedacím zařízením.
opcje.jpg Existuje možnost přizpůsobení kotle z technického hlediska a dodatečným vybavením požadavků investice.

EKO MAX 75 kW

 

 

 

 

EKO MAX 100 - 300 kW

 

 

ROZMĚRY KOTLE V MM
Rozměry 75 kW 150 kW 200 kW 300 kW
A 786 1194 1394 1624
B 1652 401 400 605
C 1817 2830 3031 3569
D 1680 1633 1633 1757
E 1540 2005 2005 2479
F 1296 1883 1885 2358
G 246 1501 1451 1925
H 376 246 296 296
I 140 2078 2078 2551
J 1517 440 440 272
K 965 146 146 147
L 394 2001 2001 2001
M 138 145 145 139
N 806 2517 2517 2583

O

912

1786

1786

733

P

-

1492

1695

1932

R - 599 699 814

S

-

906

906

1106

T

-

912

912

1112

 

Počet návštěvníků: 883409 , dnes: 11 , včera: 627 , online: 0