Tepelná čerpadla

DHP Premium

Zobacz produkt w 360°
Technické údaje DHP Premium 8 DHP Premium 12 DHP Premium 16
Topný výkon / COP při A7 / W35 7,9 kW / 4,8 12,0 kW / 4,8 16,3 kW / 4,8
Topný výkon / COP při A2 / W35 6,1 kW / 3,8 9,0 kW / 3,8 13,0 kW / 3,8
Topný výkon / COP při A-7 / W35 5,4 kW / 3,2 7,6 kW / 3,2 10,7 kW / 3,2
Topný výkon / COP při A-15 / W35 4,5 kW / 3,0 7,0kW / 3,0 9,2 kW / 3,0

Třída energetické účinnosti (výstupní teplota 35°C)

A++
Třída energetické účinnosti (výstupní teplota 55°C) A++
Minimální / maximální teplota náběhu okruhu vytápění a TUV

10 °C / 65 °C

Chladivo / hmotnost chladiva R290 / 1,4 kg

R290 / 1,8 kg

R290 / 4 kg
Druh kompresoru   Copeland Scroll  
Dolní / horní hranice teploty vzduchu pro provoz tepelného čerpadla

-25 °C / 35 °C

Úroveň akustického výkonu venkovní jednotky 59 dB 60 dB 70 dB
Napětí napájení tepelného čerpadla 3x 400 V / 50 Hz
Proudový jistič C 20A
Hmotnost – vnější jednotka 209 kg

215 kg

228 kg

Tepelné čerpadlo nejvyšší kvality

DEFRO DHP Premium je nejnovější tepelné čerpadlo vzduch – voda v provedení monoblok, navržené speciálně pro středoevropské klimatické podmínky. Dodáváno v soupravě obsahující hydromodul s třícestným ventilem TUV/ÚT, oběhovým čerpadlem a řídící jednotkou. Výraznou předností je funkce chlazení, která je součástí všech variant tepelných čerpadel jako standard.

 • Třída energetické účinnosti A++ při výstupní teplotě 55°C. SCOP = 4,7
 • Vyjímečně vysoká účinnost zvlášť v nízkých teplotách
 • Tepelné čerpadlo ohřívá teplou vodu i při venkovní teplotě -25 °C
 • Snadné a intuitivní ovládání
 • Přístup ke všem nastavením a parametrům také prostřednictvím mobilní aplikace a webu zdarma
 • Počítadlo elektrické energie, COP a topného výkonu tepelného čerpadla
 • Možnost doplnit vnitřní modul elektrický ohřívačem s výkonem 6 kW podporujícím činnost tepelného čerpadla v extrémně nízkých teplotách

Zapojení typu plug-in

Zapojení probíhá formou plug-in a je neobvykle rychlé a jednoduché. Spočívá v propojení vnější jednotky s hydromodulem za použití předpřipraveného kabelu a následném připojení hydromodulu k elektrické síti pomocí klasické zásuvky na 400 V. Oba kabely jsou součástí dodávky. Tato forma eliminuje riziko chyb při zapojování a významně zkracuje dobu montáže čerpadla a zároveň neklade nároky na profesi – elektrikář.

 

Hydromodul

Dle stupně výbavy jsou dodávány 3 typy hydromodulů. Základním je Hydromodul Basic – je vybaven pouze čerpadlem a průtokoměrem. Tento hydromodul najde využití ve složitějších kotelnách, kde jsou ostatní prvky řešeny externími komponenty. Další stupeň výbavy je Hydromodul Medium – vybaven navíc průtokovým elektrokotlem o výkonu 6 kW. Tento hydromodul se zapojuje často v systému bez ohřevu TUV, nebo při zapojení kaskád. Nejvybavenější a nejpoužívanější je Hydromodul Full, který je vybaven jak elektrokotlem, tak třícestným ventilem pro ohřev TUV. Nejčastější využití nachází v kompaktních technických místnostech rodinných domů.

 

Ceník
  kód MOC s DPH
DHP Premium 8 HB QTC8HB 231 729 Kč
DHP Premium 8 HM QTC8HM 245 507 Kč
DHP Premium 8 HF QTC8HF 248 263 Kč
DHP Premium 12 HB QTC12HB 248 263 Kč
DHP Premium 12 HM QTC12HM 262 041 Kč
DHP Premium 12 HB QTC12HF 264 796 Kč
DHP Premium 16 HM QTC16HM 317 152 Kč

HB - hydromodul Basic

HM - hydromodul Medium

HF - hydromodul Full

Konstrukce vnější jednotky DHP Premium

 

 1. Ventilátor – vynucuje průtok vzduchu prostřednictvím výparníku. Za účelem minimalizace hluku mají lopatky ventilátoru na koncích výřezy, tzv. „soví péra“.
 2. Výparník v podobě lehkého lamelového tepelného výměníku, je určený k odběru tepelné energie z proudícího vnějšího vzduchu do chladiva (R290 – propan). Je to možné dík fázové proměně propanu z kapalného do plynového skupenství při nízkých vnějších teplotách. Během odpařování chladivo s nízkým tlakem odebírá teplo z okolí (atmosférický vzduch), čímž je zchlazuje.
 3. Kompresor Scroll – z výparníku je chladivo v podobě plynu nasáváno kompresorem. Zvyšuje se jeho tlak, což zároveň způsobuje růst jeho teploty. Kompresor je namontován na speciálním „plovoucím tácu“ odděleném od konstrukce s použitím tlumičů vibrací a tepelné izolace. V případě DHP Premium byl použitý spirální kompresor špičkové třídy Emerson Copeland Scroll určený k práci s chladivem R290.
 4. Kondenzátor – z kompresoru se chladivo v podobě horkého plynu dostává do kondenzátoru, který má podobu deskového výměníku. Zde dochází k předání tepla z horkého plynu to vytápěcí vody. Zkapalňující se propan odevzdává do topného okruhu teplo získané předtím ve výparníku a kompresoru.
 5. Elektronický expanzní ventil – po předání tepla v kondenzátoru, je chladivo v tekutém skupenství směrováno do expanzního ventilu. Tady dochází ke snížení tlaku a dalšímu poklesu teploty. Expanzní ventil kontroluje, aby se do výparníku dostávalo optimální množství chladiva. V DHP Premium užitý elektronický expanzní ventil nabízí největší možnosti z na trhu dostupných řešení. Díky tomu je možné získat poměrně vysoký COP v plném rozsahu pracovní teploty.
 6. Bezpečnostní ventil – na vodní straně, na výstupu z kondenzátoru je namontovaný bezpečnostní ventil 2,5 bar. Tento zajišťuje systém proti prostupu chladiva (propanu) do vytápěcího oběhu a navíc chrání deskový výměník proti poškození v případě zamrznutí vody v topném okruhu.
 7. Ovládač chladícího okruhu – ve speciální komoře vnější jednotky je umístěn ovládač zodpovídající za činnost chladícího okruhu.
 8. Odkapávací tác je určený na sbírání a odvádění vody pocházející z odmrazování výparníku. Je provedený z nerezové oceli a tepelně izolovaný. Ochranou proti zamrzání je systém trubek s teplým pracovním médiem. Díky tomu není nutný dodatečný elektrický topný kabel. Uvedené prvky byly umístěné v krytu určeném k práci v mezních povětrnostních podmínkách. Za účelem stabilizace práce a maximálního odhlučnění byla konstrukce navržena a provedena ze špičkových materiálů. Kryt je zvukově a tepelně izolován. Podpěry jsou připevněny k speciálním montážním profilům tak, aby bylo možné přesné vyrovnání zařízení i na nerovném podkladu.

 

Hydromodul HF (Full)


 1. Elektrické přípojky a čidla
 2. Hrdlo napájení z vnější jednotky
 3. Hrdlo návratu do vnitřní jednotky
 4. Hrdlo napájení ÚT a TUV
 5. Hrdlo návratu z okruhu TUV
 6. Hrdlo návratu z okruhu ÚT
 7. Barevný displej zajišťující intuitivní a snadný přístup k požadovaným nastavením
 8. Kovový kryt hydromodulu
 9. Hrdlo odtoku z bezpečnostního ventilu
 10. Elektrický ohřívač 6 kW (pouze u verze HF)
 11. Oběhové čerpadlo integrované s trojcestným ventilem (pouze u verze HF), bezpečnostním ventilem a automatickým odvzdušňováním
 12. Průtokoměr
 13. Elektroměr
 14. Ovládač hydromodulu

 

Řídící jednotka ST-5306

 • obsluha 2 hlavních okruhů: 1× směšovaný, 1× přímý
 • obsluha ventilů: směšovací, třícestný (ÚT/TUV), reverzní
 • obsluha čerpadel: 1× PWM, 1× dodatkové
 • obsluha ventilátoru a kompresoru
 • čidla: TUV, venkovní teplota, 2× akumulační nádrž
 • volné vstupy: 2× ON/OFF termostat (1 na každém okruhu)
 • cloudový systém, aplikace eModul (kompletní vzdálená správa přes internet)

Rozměry vnější jednotky 8 a 12 kW

 

Rozměry vnější jednotky 16 kW

 

Rozměry hydromodulu HB pro 8 a 12 kW

 

Rozměry hydromodulu HB pro 16 kW

 

Rozměry hydromodulu HM v1 pro 8 a 12 kW

 

Rozměry hydromodulu HM v2 pro 8 a 12 kW

 

Rozměry hydromodulu HM pro 16 kW

 

Rozměry hydromodulu HF pro 8 a 12 kW

Počet návštěvníků: 883397 , dnes: 626 , včera: 385 , online: 1